Σόμπα κουζίνα Rainford: 1
- goods search system


Σόμπα κουζίνα Rainford

1 2

Rainford RSG-5615B

(50.00x55.00x85.00 cm)

είδος των εστιών: αέριο
τύπος φούρνου: αέριο
όγκος (L): 50.00
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
συρτάρι σκευοθήκη
ελέγχου αερίου
ηλεκτρική ανάφλεξη: τελώνιο

περισσότερες πληροφορίες...

Rainford RSG-5615W

(50.00x55.00x85.00 cm)

είδος των εστιών: αέριο
τύπος φούρνου: αέριο
όγκος (L): 50.00
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
συρτάρι σκευοθήκη
ελέγχου αερίου
ηλεκτρική ανάφλεξη: τελώνιο

περισσότερες πληροφορίες...

Rainford RFE-6611W

(60.00x60.00x85.00 cm)

είδος των εστιών: ηλεκτρικός
τύπος φούρνου: ηλεκτρικός
όγκος (L): 60.00
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
είδος του γκριλ: ηλεκτρικός
συρτάρι σκευοθήκη

περισσότερες πληροφορίες...

Rainford RSG-5616B

(51.00x55.00x85.00 cm)

είδος των εστιών: αέριο
τύπος φούρνου: αέριο
όγκος (L): 50.00
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
είδος του γκριλ: αέριο
συρτάρι σκευοθήκη
εστίες coup de feu
ελέγχου αερίου
ηλεκτρική ανάφλεξη: τελώνιο

περισσότερες πληροφορίες...

Rainford RFE-5511W

(50.00x55.00x85.00 cm)

είδος των εστιών: ηλεκτρικός
τύπος φούρνου: ηλεκτρικός
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 5965
η μέγιστη θερμοκρασία του φούρνου (C): 300
όγκος (L): 53.00
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
είδος του γκριλ: ηλεκτρικός
συρτάρι σκευοθήκη

περισσότερες πληροφορίες...

Rainford RSE-5615W

(50.00x55.00x85.00 cm)

είδος των εστιών: ηλεκτρικός
τύπος φούρνου: ηλεκτρικός
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 6850
η μέγιστη θερμοκρασία του φούρνου (C): 300
όγκος (L): 50.00
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
είδος του γκριλ: ηλεκτρικός
συρτάρι σκευοθήκη
μεταγωγή

περισσότερες πληροφορίες...

Rainford RSE-5615B

(50.00x55.00x85.00 cm)

είδος των εστιών: ηλεκτρικός
τύπος φούρνου: ηλεκτρικός
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 6850
η μέγιστη θερμοκρασία του φούρνου (C): 300
όγκος (L): 50.00
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
είδος του γκριλ: ηλεκτρικός
συρτάρι σκευοθήκη
μεταγωγή

περισσότερες πληροφορίες...

Rainford RSC-6615W

(60.00x60.00x85.00 cm)

είδος των εστιών: αέριο
τύπος φούρνου: ηλεκτρικός
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 1400
η μέγιστη θερμοκρασία του φούρνου (C): 300
όγκος (L): 60.00
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
είδος του γκριλ: ηλεκτρικός
συρτάρι σκευοθήκη
ηλεκτρική ανάφλεξη: τελώνιο

περισσότερες πληροφορίες...

Rainford RSC-5615W

(50.00x55.00x85.00 cm)

είδος των εστιών: αέριο
τύπος φούρνου: ηλεκτρικός
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 1400
η μέγιστη θερμοκρασία του φούρνου (C): 300
όγκος (L): 50.00
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
είδος του γκριλ: ηλεκτρικός
συρτάρι σκευοθήκη
ηλεκτρική ανάφλεξη: τελώνιο

περισσότερες πληροφορίες...

Rainford RSE-6615B

(60.00x60.00x85.00 cm)

είδος των εστιών: ηλεκτρικός
τύπος φούρνου: ηλεκτρικός
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 7500
η μέγιστη θερμοκρασία του φούρνου (C): 300
όγκος (L): 60.00
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
είδος του γκριλ: ηλεκτρικός
συρτάρι σκευοθήκη
μεταγωγή

περισσότερες πληροφορίες...

Rainford RSE-6615W

(60.00x60.00x85.00 cm)

είδος των εστιών: ηλεκτρικός
τύπος φούρνου: ηλεκτρικός
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 7500
η μέγιστη θερμοκρασία του φούρνου (C): 300
όγκος (L): 60.00
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
είδος του γκριλ: ηλεκτρικός
συρτάρι σκευοθήκη
μεταγωγή

περισσότερες πληροφορίες...

Rainford RSG-5692W

(49.00x55.00x83.00 cm)

είδος των εστιών: αέριο
τύπος φούρνου: αέριο
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
ηλεκτρική ανάφλεξη: τελώνιο

περισσότερες πληροφορίες...

Rainford RSG-6615B

(60.00x60.00x85.00 cm)

είδος των εστιών: αέριο
τύπος φούρνου: αέριο
όγκος (L): 60.00
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
είδος του γκριλ: αέριο
συρτάρι σκευοθήκη
ηλεκτρική ανάφλεξη: τελώνιο

περισσότερες πληροφορίες...

Rainford RSG-6615W

(60.00x60.00x85.00 cm)

είδος των εστιών: αέριο
τύπος φούρνου: αέριο
όγκος (L): 60.00
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
είδος του γκριλ: αέριο
συρτάρι σκευοθήκη
ηλεκτρική ανάφλεξη: τελώνιο

περισσότερες πληροφορίες...

Rainford RFG-5510W

(50.00x55.00x85.00 cm)

είδος των εστιών: αέριο
τύπος φούρνου: αέριο
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 25
όγκος (L): 53.00
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
συρτάρι σκευοθήκη

περισσότερες πληροφορίες...

Rainford RFG-5511W

(50.00x55.00x85.00 cm)

είδος των εστιών: αέριο
τύπος φούρνου: αέριο
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 25
όγκος (L): 53.00
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
συρτάρι σκευοθήκη
ηλεκτρική ανάφλεξη: τελώνιο

περισσότερες πληροφορίες...

Rainford RFG-5512W

(50.00x55.00x85.00 cm)

είδος των εστιών: αέριο
τύπος φούρνου: αέριο
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 25
όγκος (L): 53.00
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
είδος του γκριλ: αέριο
συρτάρι σκευοθήκη
ηλεκτρική ανάφλεξη: τελώνιο

περισσότερες πληροφορίες...

Rainford RSG-5613W

(50.00x55.00x85.00 cm)

είδος των εστιών: αέριο
τύπος φούρνου: αέριο
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 25
όγκος (L): 50.00
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
είδος του γκριλ: αέριο
συρτάρι σκευοθήκη
ηλεκτρική ανάφλεξη: τελώνιο

περισσότερες πληροφορίες...

Rainford RSG-5613B

(50.00x55.00x85.00 cm)

είδος των εστιών: αέριο
τύπος φούρνου: αέριο
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 25
όγκος (L): 50.00
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
είδος του γκριλ: αέριο
συρτάρι σκευοθήκη
ηλεκτρική ανάφλεξη: τελώνιο

περισσότερες πληροφορίες...

Rainford RSG-5616W

(51.00x55.00x85.00 cm)

είδος των εστιών: αέριο
τύπος φούρνου: αέριο
όγκος (L): 50.00
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
είδος του γκριλ: αέριο
συρτάρι σκευοθήκη
εστίες coup de feu
ελέγχου αερίου
ηλεκτρική ανάφλεξη: τελώνιο

περισσότερες πληροφορίες...

Rainford RSG-6613W

(60.00x60.00x85.00 cm)

είδος των εστιών: αέριο
τύπος φούρνου: αέριο
η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W): 25
όγκος (L): 60.00
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
επιφάνεια του υλικού: σμάλτο
είδος του γκριλ: αέριο
συρτάρι σκευοθήκη
ηλεκτρική ανάφλεξη: τελώνιο

περισσότερες πληροφορίες...
1 2

Σόμπα κουζίνα Rainford

Παρακαλώ βοηθήστε το έργο! Παρακαλώ μοιραστείτε το! Ευχαριστώ!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Παρακαλώ βοηθήστε το έργο: Ευχαριστώ!


Rambler's Top100
search system | shopping mart
freenode.info © 2019-2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9